การเดินทางสู่ภูเรือ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี เข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจ.เพชรบูรณ์ เข้าทาง
หลวงหมายเลข 203 ไปอ.หล่มสัก 44 กม. ไปอ.ด่านซ้าย 64 กม. ไปอ.ภูเรือ 32 กม. รวมระยะทาง 490 กม. เดินทาง 6-7 ชม.
2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ที่อำเภอปากช่อง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 22 ผ่านอำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด ผ่านจังหวัดชัยภูมิ ถึงอำเภอภูเขียว เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูกระดึง กิ่งอ.หนองหิน อ.วังสะพุง อ.เมืองเลย จากเมืองเลยไปภูเรือ 54 กม. รวมระยะทางประมาณ 570 กม. เดินทาง 7-8 ชม.
เดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง
- เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเรือ ใช้บริการ บริษัท เพชรประเสริฐจำกัด ให้บริการทุกวัน ที่สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิตใหม่)
โทร. 0-2936-3230 (กรุงเทพฯ) ,โทร 0-4289-9386(ภูเรือ)
- เส้นทางกรุงเทพฯ-เลย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางสาย เลย-หล่มสัก ถึงอำเภอภูเรือ ให้บริการทุกวัน
* เดินทางโดยเครื่องบิน *
- เส้นทางจากกรุงเทพฯ-ภูเรือ ใช้บริการสายการบินนกแอร์ และ แอร์เอเซีย
03 .. 2558
[Back]